HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Dopredsjednik Hrasta u organizaciji Dana biskupa Srećka Badurine