HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Državna uprava

Državna uprava

Hrast smatra da državna uprava treba biti stabilna i trajna poluga državne vlasti, koja ni na jedan način ne smije postati autonomnom, nevidljivom i neodgovornom silom.

Zalažemo se za znalačku, stručnu i učinkovitu i nekorumpiranu upravu, čiji će ustroj po sebi težiti uspješnosti i izvrsnosti i omogućiti funkcioniranje države. Pristalice smo postupne decentralizacije, koja će državnu upravu približiti stvarnome životu i narodu te postati servisom građana.

Hrast će preispitati postojeću prostornu politiku, zalagat će se za značajnije sudjelovanje stručnih udruženja u prostornoj regulativi, sređivanje zemljišno-vlasničkih odnosa i svih evidencija u prostoru.