HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Financijska izvješća za 2018. godinu