HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – HRAST daje punu podršku inicijativi “40 dana za život”