HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – HRAST i HKS potpisali Deklaraciju