HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Hrastova načela: Načelo broj 1