HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Hrvatska i EU

Hrvatska i EU

Hrast zastupa ideju EU kao saveza ravnopravnih nacionalnih država koje vežu zajednička civilizacijska i kulturna povijest, kršćanske zasade te suvremeni gospodarski interesi. Hrast politiku prema EU temelji na ispunjenju svih vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Kako bi se izbjegla ugroza promjene demografske, a time i političke situacije u Hrvatskoj.

Hrast zahtijeva da se pitanje useljavanja uvrsti među iznimke i stavi pod isključivu nadležnost i suverenitet Republike Hrvatske.

Također, Hrast zahtijeva da se među iznimke uvrsti i nemogućnost prodaje zemlje i nekretnina strancima. Isto tako, među iznimke treba uvrstiti i potpuni suverenitet i vlasništvo Republike Hrvatske nad vitalnim prirodnim resursima (more, zemlja, šume i voda). Hrast se protivi načinu na koji je zamišljen predstojeći referendum i zauzima se za njegovu odgodu, te prethodnu multidisciplinarnu javnu raspravu.

S tim u svezi Hrast drži da potpisivanje ugovora s EU može uslijediti tek nakon referenduma, ako se većina hrvatskih građana odluči za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji.