HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Hrvoje Šlezak prerezao oko slikovnica: U školu ne može!