HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Kulturni program

Kulturni program

Dijalekatskom raznolikošću i književno-jezičnom poviješću hrvatski je jezik samosvojna pojavnost iz koje je izrastao i jedinstveni suvremeni standardni jezik. Briga za hrvatski jezik bit će pojačana donošenjem zakona o njegovoj službenoj uporabi, s podzakonskim aktima o hrvatskom pravopisu, obvezatnom u upravi, školstvu, pravosuđu i medijima.

Hrast će se u strategiji hrvatske kulturne politike voditi jasnim umjetničkim kriterijima, navlastito pri raspodjeli novčanih potpora i obrani statusnoga prava umjetnika.

Hrast će se djelotvorno oprijeti svakom pokušaju prisvajanja starije hrvatske književnosti, zamrzavajući kulturne veze s državama i njihovim institucijama koje krivotvore hrvatsku književnu povijest.

Promicat ćemo sve umjetnosti, a posebnu pozornost davati hrvatskome filmu suvremene tematike, ali isto tako i filmskim i kazališnim djelima čija su podloga osobe i događaji koji su obilježili hrvatsku povijest.

Hrast će vratiti svijest o Hrvatskoj radioteleviziji kao prvenstveno kulturnoj instituciji koja treba biti u potpunosti okrenuta prema većini u svojemu gledateljstvu, njezinim vrijednostima i načelima.

Osmišljena muzejska i galerijska djelatnost, kao i konzervatorski zavodi, bit će stalna briga Hrasta. U području knjižničarstva nastojat ćemo na digitalizaciji sveukupne građe, napose starije i manje dostupne periodike. Zauzet ćemo se da Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dade nacionalno ime: Hrvatska nacionalna i sveučilišna knjižnica. Također ćemo prići žurnom rješenju problema odgovarajuće zgrade Hrvatskoga državnog arhiva.

Poticat ćemo pokretanje listova koji će biti moderni i kritički, ali bliski hrvatskome čitatelju, uključujući rubrike o kulturi koje su tradicionalno bile važan izvor informacija i suvremenim zbivanjima i svojevrsno društveno zrcalo.

Hrast će poticati živost internetskih portala posvećenih hrvatskoj kulturi i hrvatskoj zbilji u cjelini. Briga za hrvatsku kulturu obuhvatiti će povijesni i etnički prostor hrvatskoga naroda te hrvatske zajednice u svijetu.

Hrast će podupirati kulturni život manjina koje žive u RH, njihovih društava i glasila, ukoliko glasila pridonose općem ozračju razumijevanja i poštovanja.

Hrvatsku prirodnu baštinu, koja s kulturnom baštinom čini jedinstveni fenomen, ne ćemo prepustiti devastaciji, neukusu i podilaženu profitu, osobnim i lokalnim interesima ili nasilju stranoga kapitala.