HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Moratorij ili “zabrana do daljnjega”