HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Na dan 06. srpnja