HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Na dan 12. listopada