HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Obrazovanje

Obrazovanje

Strategiju razvoja školstva-što obuhvaća strategiju razvoja osnovnog, srednjeg i visokog školstva, te znanosti- treba postaviti unutar ukupne razvojne strategije Hrvatske, jer će se generacije koje sada ulaze u školovanja pojaviti na tržištu rada za deset do petnaest godina. Zato treba istaknuti da strategija razvoja školstva polazi od općeg opredjeljenja stranke Hrast da Hrvatsku uredi kao visoko razvijenu zemlju, koja svoje gospodarstvo oslanja na vrhunska znanstvena i tehnološka dostignuća, ujedno čuvajući svoje kršćanske korijene i druge značajke hrvatskog nacionalnog identiteta.

Hrast će se zauzeti da izabrane hrvatske zakonodavne i izvršne vlasti smjesta priđu političkim reformama za restrukturiranje i modernizaciju Hrvatske. To ishodišno podrazumijeva niz dobro odmjerenih zakonskih zahvata i pratećih organizacijskih i financijskih mjera u području visokog školstva i znanosti. Glavni cilj tih mjera treba biti, pored daljnjeg širenja visokog obrazovanja, formiranje centara znanstvene i obrazovne izvrsnosti unutar zemlje, te stvaranje društvene potrebe za kadrovima koji se kroz njih obrazuju. Hrast će učiniti sve da dođe do povratne sprege između državne uprave, gospodarstva i visokog školstva koja će unaprijediti cjelinu društvenog sustava zemlje. Pri tome će se Hrast založiti da se političke vlasti više nego do sada oslanjaju na mišljenja najstručnijih ljudi u zemlji, ne odustajući od političke odgovornosti za donesene odluke koju su mu birači povjerili kroz demokratske izbore.

Hrast se zalaže za besplatno studiranje, pod uvjetom redovitosti. Znatno više izdvajat će se novac iz proračuna namijenjen školstvu i znanosti.