HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Osnovan Hrast u Đulovcu; Bjelovarsko bilogorska županija