HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Pokušaj deblokade Vukovara