HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Polugodišnje izvješće o donacijama za 2018. godinu