HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Priopćenje osječkog ogranka stranke Hrast – pokret za uspješnu Hrvatsku