HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Prvo međunarodno priznanje Hrvatske 879. godine