HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Stav Hrasta o odluci Međunarodnog suda pravde