HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – SUSRET HRASTA U NOVIGRADU NA DOBRI