HRAST – pokret za uspješnu Hrvatsku – Veliko vijeće Hrasta donijelo odluku – Hrast je za objedinjavanje!